มาทำความรู้จัก !! วัดพระแก้วสถานที่สำคัญของชาวไทย

วัดเก่าแก่

ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหรือปีใหม่ไทย หลายคนวางแผนจะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด แต่ก็มีหลายคนไม่มีแผนการอะไรเป็นพิเศษ อาจเลือกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในเมืองแบบ และหนึ่งในวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม มีเวลาเปิด-ปิดกี่โมง สามารถเดินทางเข้าจากประตูไหนได้บ้าง 

วัด
วัด“พระศรีรัตนศาสดาราม” มีความหมายว่า “วัดประดิษฐานพระพุทธเจ้า

วัดพระแก้ว สำคัญอย่างไร

วัด“พระศรีรัตนศาสดาราม” มีความหมายว่า “วัดประดิษฐานพระพุทธเจ้าสร้างด้วยแก้วมรกตอันเป็นศรีของบ้านเมือง” มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระแก้ว” เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2325 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามหลวงพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นพระอารามในเขตพระราชฐาน และเป็นวัดตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตทรงได้จากกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตแห่จากวัดอรุณราชวราราม ฝั่งกรุงธนบุรี มาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2327 และพระราชทานนามว่า “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร”
เนื่องจากเป็นวัดทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีแต่เขตพุทธาวาส ไม่มีเขตสังฆาวาส แต่จะใช้เป็นสถานสำหรับบรรพชาและอุปสมบทนาคหลวง และเป็นสถานที่สำหรับประกอบพระราชพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ เช่น พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

สถานที่สำคัญในวัดพระแก้ว

ภายในวัดพระแก้ว มีสถานที่ต่างๆ น่าสนใจ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เป็นจุดสำคัญที่หากไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วห้ามพลาด ดังนี้

    1. พระอุโบสถ วัดพระแก้ว

วัดเก่าแก่
พระอุโบสถ ของวัดพระแก้ว มีกำแพงแก้วล้อมรอบ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1


พระอุโบสถ ของวัดพระแก้ว มีกำแพงแก้วล้อมรอบ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 มีสถาปัตยกรรมงดงาม ประดับครุฑยุดนาคหล่อด้วยโลหะปิดทอง มีเสารายเทียนหล่อด้วยทองแดงล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ผนังด้านในโดยรอบเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังต่างๆ เช่น เรื่องราวพุทธประวัติ ภาพทศชาติชาดก ภาพเทพชุมนุมตามแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา ภาพกระบวนพยุหยาตราสถลมารค กระบวนพยุหยาตราชลมารค และอื่นๆ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระพุทธรูปรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างอุทิศให้กับรัชกาลที่ 1 และ 2 ทรงเครื่องต้นพระจักรพรรดิราช พระสัมพุทธพรรณี

    2. พระศรีรัตนเจดีย์


พระศรีรัตนเจดีย์ หรือเจดีย์ทรงลังกา สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2398 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามแบบพระมหาเจดีย์ ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทรงอัญเชิญจากลังกา นั่นเอง


    3. หอราชกรมานุสร และหอพงศานุสร


หอราชกรมานุสร และหอพงศานุสร ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปประจำรัชกาลต่างๆ ในสมัยอยุธยา และในสมัยรัตนโกสินทร์ ค่ะ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ภายในมีภาพจิตรกรรมของขรัวอินโขร่ง ซึ่งเป็นภาพพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจา โดยจะตั้งเครื่องสักการบูชาพระพุทธรูป ในหอพระราชพงศานุสร
   

    4. ปราสาทพระเทพบิดร

วัด
ปราสาทพระเทพบิดร เป็นอาคารจัตุรมุขทรงไทย


ปราสาทพระเทพบิดร เป็นอาคารจัตุรมุขทรงไทย ยกยอดปราสาทเป็นทรงปรางค์ ภายในประดิษฐาน พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง 5 พระองค์ (รัชกาลที่ 1-5) เดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2398


    5. พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยแต่เดิมนี่เป็นโรงกษาปณ์ใช้ผลิตเงินตราเพื่อใช้ในประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ในวาระการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระแก้ว ได้มีการเปลี่ยนแปลงโรงกษาปณ์แห่งนี้มาเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยภายในรวบรวมวัตถุสำคัญต่างๆ เช่น พระแท่นที่ประทับของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช รูปพระราชพิธีอินทราภิเษก พระแท่นมนังคศิลาบาตร เป็นต้น
ภายในวัดพระแก้ว ยังมีศาสนสถาน รวมถึงกลุ่มอาคารต่างๆ มีความสำคัญ สถาปัตยกรรมอย่างงดงาม และน่าสนใจมากมาย เรียกได้ว่า เป็นสมบัติชาติทรงคุณค่า และยังเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย

วิธีเดินทางไปวัดพระแก้ว

วัด
เดินทางโดยรถประจำทาง รถประจำทางมุ่งหน้าไปพระบรมมหาราชวังและบริเวณใกล้เคียง
 • การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
  วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ หน้าพระลาน ของพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร ใครสะดวกมารถส่วนตัว สามารถนำรถไปจอดได้ที่จอดรถใกล้เคียง ได้แก่ วัดมหาธาตุ ท่ามหาราช ซอยทัพเพ็ญ ด้านข้างศาลหลักเมือง จอดรถถนนราชดำเนิน และอาคารจอดรถวัดระฆัง
 • เดินทางโดยรถประจำทาง
  รถประจำทางมุ่งหน้าไปพระบรมมหาราชวังและบริเวณใกล้เคียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้แก่ สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 43, 44, 47, 53, 59, 64, 80, 82, 91, 203, 503, 508, 512
 • เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS
  เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS มาที่สถานีสะพานตากสิน ทางออก 2 จากนั้นเดินต่อไปยัง ท่าเรือใต้สะพานตากสิน ขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงสีส้ม) ท่าช้าง (N9) พระบรมมหาราชวัง จะตั้งอยู่ขวามือ เมื่อเดินทางมาถึง
 • เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT
  เดินทางโดย MRT สถานีสนามไชย และใช้ทางออก 1เพื่อมาต่อรถประจำทางหมายเลข 3, 9, 44, 47, 53 หรือ 82
 • เดินทางโดยเรือ
  สามารถขึ้นเรือได้ ท่าเตียน (N8 ) เมื่อขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้ว ให้เดินผ่านร้านอาหารริมทางมาเรื่อยๆ จะพบกับสี่แยกขนาดใหญ่ และพระบรมมหาราชวังอยู่ทางด้านขวามือ จากนั้นให้เดินตรงนี้ไปประมาณ 10 นาที จะพบกับวัดโพธิ์ ตั้งอยู่อีกฝั่งถนน หรืออาจเลือกนั่งรถตุ๊กๆ แท็กซี่ หรือวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้

เวลาเปิด-ปิดวัดพระแก้ว และค่าเข้าชม

ที่อยู่ : ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เปิดให้เข้าชม : 08.30-15.30 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติ ค่าเข้าชม บัตรราคา 500 บาท สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ที่เว็บ enjoytoread ตลอด24ชั่วโมง