5 สถานที่เที่ยวลพบุรีที่ไม่ควรพลาด ต้องให้ได้สักครั้ง

สถานที่เที่ยวลพบุรี

เราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ที่ จังหวัดลพบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดน่าสนใจในประเทศไทยของเรา ซึ่งจังหวัลพบุรีของเรานั้นตั้งอยู่ในภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครในระยะประมาณ 150 กิโลเมตร ขับรถราวๆ 2-3 ชั่วโมงถึง สามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้ สำหรับเมืองลพบุรีในอดีตลเป็นเมืองโบราณหลายสมัย มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เรียกว่า ละโว้ มีหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ซึ้งค้นพบซากโบราณสถานและโบราณวัตถุ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ปัจจุบันจังหวัดลพบุรี ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เลยล่ะ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ขอบอกเลยว่าจังหวัดลพบุรีนั้น มีที่เที่ยวทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ อาทิเช่น พระปรางค์ ถ่ายรูปทานตะวัน เที่ยวเขื่อน นั่งรถไฟลอยน้ำ รับรองว่าไปเที่ยวจังหวัดลพบุรีไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือชาวลพบุรีเรียกกันว่า วังนารายณ์ ตั้งอยู่บนถนนสรศักดิ์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขนาดพื้นที่ 41 ไร่ โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ออกว่าราชการ ล่าสัตว์ และต้อนรับแขกเมือง หลังการสวรรคตของท่าน ที่นี่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง จนกระทั่งรัชกาลที่ 4 โปรดให้บูรณะพระราชวังและสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2399 และพระราชทานนามว่า พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ภายในแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก มีอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้งอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตึกพระเจ้าเหา ตึกเลี้ยงต้อนรับแขกเมือง โรงช้างหลวง และหมู่ตึกสิบสองท้องพระคลัง ถัดมาเขตพระราชฐานชั้นกลาง มีพระที่นั่งจันทรไพศาล พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาประสาท และหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฏ สุดท้ายเขตพระราชชั้นใน ประกอบไปด้วยพระที่นั่งสุทธาสวรรย์และหมู่ตึกพระประเทียบ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ประชาชนสามารถเข้าชมได้ บรรยากาศสบายๆ มีความร่มรื่น ส่วนของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ท่านสามารถไปเดิมชมวังได้เลยนะคะ

พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่บนเนินดินในอำเภอเมือง ใกล้กับศาลพระกาฬ เป็นปราสาท 3 องค์ สร้างด้วยศิลาแลงฉาบปูน สถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน มีการประดับประดาส่วนต่างๆ ด้วยปูนปั้น คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมืองละโว้ ปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปรัชญาปารมิตา ปราสาทประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ปราสาททิศเหนือ และปราสาททิศใต้ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) ปัจจุบันตัวปราสาทค่อนข้างชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา แต่ยังคงเห็นรูปร่างลักษณะ เดินเที่ยวชมด้านนอกได้ทุกวัน อีกทั้งยังมีฝูงลิงน้อยใหญ่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว

วัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระบาทน้ำพุ วัดชื่อดังที่เป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งอยู่ใน ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี มีท่านเจ้าคุณอลงกตเป็นเจ้าอาวาส (พระราชวิสุทธิประชานาถ) ซึ่งท่านเป็นคนริเริ่มรับรักษาและพักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมถึงรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรค สำหรับสิ่งที่น่าสนใจในวัดนั้น ก็จะมีรอยพระพุทธบาท, พระประธานในพระอุโบสถ และหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปางมารวิชัยสมัยอยุธยา ที่ประดิษฐานอยู่ถ้ำบนเขา รวมถึงพระโพธิสัตว์ 9 องค์ เดินขึ้นไปสักการะกราบไหว้ เพื่อควาเป็นสิริมงคลได้ ใครที่ไปเที่ยวลพบุรี ท่านสามารถแวะไปร่วมบุญบริจาคหรือนำข้าวของเครื่องใช้ไปให้ เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์กันได้นะถือว่าเป็นบุญยิ่ง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์

เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นเขื่อนกั้นแม่น้ำป่าสัก มีขนาดใหญ่ ยาว และลึกที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ และเพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่ทำการเกษตร ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 นอกจากเขื่อนป่าสักฯ จะกักเก็บน้ำแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เป็นสถาที่ท่องเที่ยวที่บอกได้ว่าถ้ามาลพบุรีแล้วไม่มาเขื่อนป่าสักก็จะมาไม่ถึงลพบุรีกันอย่างแน่นอน

รถไฟลอยน้ำ

รถไฟลอยน้ำ

รถไฟลอยน้ำ รถไฟสายพิเศษ กรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อให้คุณได้สัมผัสเส้นทางรถไฟในบรรยากาศธรรมชาติ มองเห็นผืนน้ำ และป่าไม้สองข้างทาง โดยทางรถไฟดังกล่าวเป็นทางรถไฟสร้างใหม่ อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำในระยะ 24 กิโลเมตร เมื่อรถไฟวิ่งผ่าน ทำให้ดูเหมือนขบวนรถวิ่งบนผิวน้ำ เพราะการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้เส้นทางรถไฟเก่าอยู่ต่ำกว่าระดับการกักเก็บน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยขบวนรถไฟจะออกกรุงเทพฯ เวลา 06.40 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 17.45 น. ซึ่งทุกๆ ปี การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน อัตราค่าโดยสารรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม) กรุงเทพฯ–เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ ราคา 290 บาท/คน เด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ส่วนตั๋วจะเปิดขายเมื่อไรนั้น ต้องรอติดตามจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน บริเวณใต้ทางรถไฟ เมื่อน้ำลดจะมีทุ่งหญ้า บรรยาศอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศดี ผู้คนนิยมมาถ่ายรูป ชมวิว กันอย่างมากมายเรียกได้ว่าฟินกันแบบสุดๆ

การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีนั้นมีสถานที่เที่ยวอีกมากมาย เราได้นำเสนอไปนั้นเป็นสถานที่สำคัญต่างๆที่ท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ง่ายดาย ท่องเที่ยวไทยเศรษฐกิจไทยครึกครื้น อย่าลืมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สวยสมบูรณ์เหมือนเดิม สามารถติดตามเพจของเราได้ที่เว็บ Enjoy to read ได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ